Dzień Patrona i Pasowanie na Ucznia Pierwszej Klasy

Dzień Patrona i Pasowanie na Ucznia Pierwszej Klasy

W dniu 23 września 2016r. kolejny raz obchodziliśmy w naszej szkole Święto Patrona połączone z uroczystością Pasowania Pierwszoklasistów.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się w hali sportowej część oficjalna. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Katarzyna Skrzypczak powitała przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas gość honorowy - Kawaler Orderu Uśmiechu - pan Edmund Oses oraz inni zaproszeni goście: Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Pani Anna Balcerek - Kałek, była dyrektor Park Hotelu Pani Barbara Surma, szefowa Koła Emerytów i Rencistów Pani Mirosława Żelazko oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły - Panie Leokadia Skrzypczak i Halina Jóźwiak.

Po przemówieniach gości nastąpiła bardzo uroczysta chwila. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie Pani dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Pani Anna Balcerek-Kałek wręczyła dzieciom legitymacje, a Pani Leokadia Skrzypczak - pamiątkowe dyplomy. Pierwszaki otrzymały prezenty także od rodziców wspaniałe rogi obfitości.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali się w programie artystycznym. Po uroczystości pierwszoklasiści udali się  wraz z rodzicami i wychowawcą na słodki poczęstunek, natomiast uczniowie klas IV-VI na spotkanie z Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Pani dyrektor serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym rodzicom i nauczycielom za wkład pracy w przygotowanie uroczystości.

 

 

Archiwum wiadomości