Dyrektor

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Daszewicach

mgr Katarzyna Skrzypczak

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

mgr Arleta Pawlak

 

 

ZS Daszewice

Zespół Szkół w Daszewicach

ul. Szkolna 16 Daszewice 61-160
 
61 8939 913

Archiwum wiadomości