Rada Rodziców

RADA RODZICÓW  2017/2018


p. Adam Monikowski - przewodniczący

p. Marek Czerwik - z-ca przewodniczącego


p. Magdalena Mikulska - skarbnik

p. Katarzyna Biedermann -z-ca skarbnika


p. Kamila  Śmierzchalska - protokolant

p. Joanna Drzewiecka - protokolant

 

ZS Daszewice

Zespół Szkół w Daszewicach

ul. Szkolna 16 Daszewice 61-160
 
61 8939 913

Archiwum wiadomości