Welcome to SP Daszewice   Click to listen highlighted text! Welcome to SP Daszewice Powered By GSpeech

Historia Szkoły

Rok 1836

Tradycja edukacji w Daszewicach sięga roku 1836. Wtedy, zgodnie z zachowaną dokumentacją, rozpoczęła działalność szkoła w Daszewicach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze fakty z historii szkolnictwa w Daszewicach. Zaczynamy od roku 1836.

Pierwsze lata istnienia szkoły

Bardzo cennym dokumentem, zawierającym dzieje naszej szkoły oraz mieszkańców Daszewic, jest kronika szkoły. Od początku jej powstania, aż do 25 listopada 1918 roku wpisów dokonywano w języku niemieckim. Z notatek nauczycieli wynika, że szkoła została otwarta w roku 1836. Uczęszczały do niej dzieci katolickie ze wsi Daszewice I oraz ze Seindorfu (Kamionki). Dzieci ewangelickie chodziły do Kamionek, a dzieci z Daszewic II do Głuszyny. Pierwszymi nauczycielami byli: Antoni Najewski, Wiktor Dobkiewicz, Antoni Kossety oraz Franciszek Mizgalski. Dwukrotnie, w roku szkolnym 1868 i 1870, pożar strawił budynek szkolny. Materiał na budowę nowej szkoły dostarczył patron, właściciel majątku, hrabia Dzieduszycki. Jesienią 1872 roku ukończono budowę.

Początki XX wieku.

W 1900 roku w szkole uczyło się 127 uczniów, w tym 113 katolików i 14 ewangelików. Pierwsze lata tego wieku to okres nieurodzajów i chorób. Jednocześnie jednak rozbudowano wówczas wiele gospodarstw. Liczne budynki z tego okresu przetrwały do dzisiaj. 21sierpnia 1908 roku został zatrudniony w szkole drugi nauczyciel. Radę szkolną stanowili: Jan Winiewski, Antoni Foltyn, Adam Dłubała, Hipolit Łyczyński, Franciszek Pieszalski, Ludwik Niemczal, Michał Majchrzycki. Rok 1914 był dla mieszkańców wsi krytyczny, 1 września ogłoszono mobilizację.

Odzyskanie Niepodległości

9 listopada 1918 roku wybuchła rewolucja w Niemczech, która spowodowała duże zmiany. 10 listopada zdjęto ze szkolnej ściany portret cesarz Wilhelma II. Od 25 listopada 1918 roku rozpoczęto naukę języka polskiego. Pierwszymi podręcznikami w języku polskim były katechizm i historie biblijne. 26 grudnia wybuchło Powstanie Wielkopolskie. W kronice szkolnej czytamy: „Tutejsza szkoła oczyszczona z pruskiej powłoki. Portrety ukoronowanych zdjęto, a główne miejsca zajął krzyż symbol chrześcijaństwa, który odtąd ma być stale głównym jej przewodnikiem”.

Lata międzywojenne

W maju 1923 roku, po 32 latach pracy, przeszedł na emeryturę Julian Orlewicz. Jego miejsce zajął Zygmunt Lato. 16 sierpnia1924 roku odbyło się zebranie, na którym omawiano sprawę rozbudowy szkoły. Mieszkańcy zobowiązali się składać przez 10 lat po 1 000 złotych i rozpocząć budowę nowej szkoły. W 1933 roku Daszewice znalazły się w granicach powiatu poznańskiego, a w roku 1938 wójt gminy Kórnik zainicjował istnienie siedmioklasowej szkoły zbiorczej na granicy Daszewic i Kamionek. Zakupiono ziemię i zaczęto wyrabiać cegłę. Kierownikiem szkoły był wówczas Zygmunt Lato. 1 września 1939 roku wybucha wojna a prace zostały wstrzymane na długie lata.


Lata powojenne

1 marca 1945 roku naukę rozpoczęło stu uczniów. We wrześniu 1947 roku w szkole było już pięć klas. W listopadzie cała wieś została zelektryfikowana, a tutejsza gromada dostała telefon. W roku szkolnym 1948/49 utworzono klasę szóstą, a w roku 1951/52 zatrudniono trzecia nauczycielkę i utworzono siódmą klasę. Kierownikiem szkoły był Czesław Piasny. W 1962 roku rozpoczęto kursy dla tych, którzy, do 1939 roku skończyli cztery klasy. W ten sposób czterdzieści osób otrzymało świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. W 1965/66 utworzono ósmą klasę. W lipcu 1968 roku do Daszewic przybyli Leokadia i Kazimierz Skrzypczakowie. Pan Kazimierz objął funkcję kierownika szkoły.

Historia najbliższa

W roku 1978 utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną w Mosinie w skład której weszła również Szkoła Podstawowa w Daszewicach. W szkole pozostały tylko cztery klasy. Starsi uczniowie przeszli do szkoły podstawowej w Głuszynie. W roku 1984 nasza szkoła została punktem filialnym Szkoły Podstawowej w Czapurach. Od roku 1987  w Daszewicach uczyły się dzieci klas 0-III. W 1985 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Daszewicach. W 1987 roku dyrektorem szkoły zostaje Alicja Trybus. W 1990 roku rusza budowa nowej szkoły. We wrześniu 1996 roku rozpoczęto naukę w nowej szkole. Do oddania zostało jeszcze górne piętro. W 2002 roku oddano drugie piętro, na którym zaczęły naukę dzieci z nowopowstałego gimnazjum. Od tego momentu w jednym budynku znajdują się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Daszewicach oraz Gimnazjum w Daszewicach. Dyrektorem Szkoły Podstawowej od 2003 roku do 2013 roku była pani Katarzyna Skrzypczak, a dyrektorem Gimnazjum od 2004 roku  do 2013 roku  była  pani Arleta Pawlak.1 września 2013  utworzono Zespół  Szkół, w  skład  którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach  oraz Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach. Dyrektorem Zespołu Szkół jest pani Katarzyna Skrzypczak, pani Arleta Pawlak  jest wicedyrektorem Zespołu Szkół w Daszewicach. 26 października 2012 r. otwarto nową halę sportową. Z dniem 1 września 2017 r. funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, w strukturze której znajdują się oddziały gimnazjalne.

Archiwum wiadomości

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech