kadra szkoły podstawowej

Katarzyna Skrzypczak     zaj. komputerowe

Katarzyna Wojtczak         wychowawca oddziału przedszkolnego, zajęcia komputerowe,wych.świetlicy

Kamila Pietrzak               wychowawca klasy I, historia, zajęcia techniczne

Anna Skrzypczak               wychowawca klasy II, wych. świetlicy

Mariola Brylska                 wychowawca klasy III a, muzyka plastyka, wych. świetlicy

Aleksandra Westerska     wychowawca klasy III b, logopedia

Anna Oziemkowska     wychowawca klasy IV a, muzyka, plastyka

Joanna Barełkowska         wychowawca klasy IV b, j.angielski, historia

Lidia Ratajczyk                  wychowawca klasy V, matematyka, informatyka

Justyna Strzelczyk        wychowawca klasy VI, przyroda,  biologia, j.angielski

Tomasz Gendera               wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VII a

Agnieszka Różczka            wychowawca klasy VII b, język polski,

Renata Walkowiak            wychowawca klasy VII c , j. angielski, zaj.techniczne, bibliotekarz

Anna Wiatrowska              wychowanie fizyczne

Beata Sokołowska             język niemiecki, bibliotekarz

Magdalena Jankowska     język angielski

Dorota Czerwik                 wychowawca świetlicy szkolnej,

Karolina Baraniak              wychowawca świetlicy szkolnej, asystent nauczyciela

Dorota Liphardt                religia       

Sylwia Wachowiak            pedagog szkolny

Anna Mańkowska              zaj.korekcyjno- kompensacyjne

ZS Daszewice

Zespół Szkół w Daszewicach

ul. Szkolna 16 Daszewice 61-160
 
61 8939 913

Archiwum wiadomości