kadra szkoły podstawowej

Katarzyna Skrzypczak      dyrektor szkoły, zaj. komputerowe

Arleta Pawlak                       wicedyrektor, geografia

Katarzyna Rokossowska    wychowawca oddziału przedszkolnego,

Karolina Baraniak                wychowawca klasy I, wych. świetlicy

Anna Skrzypczak               wychowawca klasy I,technika,  wych. świetlicy

Mariola Brylska                 wychowawca klasy II, muzyka, plastyka, wych. świetlicy

Katarzyna Wojtczak,        wychowawca klasy  II, zaj. komputerowe, wych. świetlicy

Kamila Pietrzak                   wychowawca klasy III , historia

Agnieszka Różczka         wychowawca klasy IV , j.polski, logopedia

Beata Klemens                     wychowawca klasy  V A ,j.polski

Anna Wiatrowska              wychowawca klasy VB, wych. fizyczne

Anna Oziemkowska         wychowawca klasy VIA, muzyka, plastyka, edb, WOS, WDŻ

Joanna Barełkowska        wychowawca klasy VI B,j.angielski, historia

Lidia Ratajczyk                  wychowawca klasy VII A, matematyka, informatyka

Renata Walkowiak            wychowawca klasy VII B , j. angielski,  technika, bibliotekarz

Justyna Strzelczyk              wychowawca klasy VIII , j. angielski, przyroda, biologia

Tomasz Gendera              wychowanie fizyczne

Beata Sokołowska             język niemiecki,

Lidia Kuciak                         matematyka

Halina Kostecka                  chemia

Marek Piórkowski               fizyka

Magdalena Jankowska     język angielski, nauczyciel wspomagający

Anna Jagła                           wychowawca świetlicy szkolnej,

Kamila Serafińska              wychowawca świetlicy szkolnej

Anna Filipionek                  wychowawca świetlicy szkolnej

Dorota Liphardt                religia       

Maria Łyskawińska            bibliotekarz

Sylwia Wachowiak            pedagog szkolny

Aleksandra Antos              psycholog szkolny

Anna Michałek                  rewalidant

Aneta Rogacka                 tyflopedagog

Archiwum wiadomości