kadra szkoły podstawowej

Katarzyna Skrzypczak      dyrektor szkoły, zaj. komputerowe

Arleta Pawlak                       wicedyrektor, geografia

Katarzyna Rokossowska    wychowawca oddziału przedszkolnego,

Kamila Pietrzak                   wychowawca klasy I , historia, technika

Karolina Baraniak                wychowawca klasy II a

Anna Skrzypczak               wychowawca klasy II b,technika,  wych. świetlicy

Mariola Brylska                 wychowawca klasy III b

Katarzyna Wojtczak,        wychowawca klasy  III a, zaj. komputerowe, wych. świetlicy

Justyna Strzelczyk             wychowawca klasy  IV , j. angielski, przyroda, biologia

Agnieszka Różczka         wychowawca klasy V , j.polski, logopedia

Ewa Belina                       wychowawca klasy  VI A ,matematyka 

Anna Wiatrowska              wychowawca klasy VIB, wych. fizyczne

Anna Oziemkowska         wychowawca klasy VIIA, muzyka, plastyka, edb, WOS, WDŻ

Joanna Barełkowska        wychowawca klasy VII B,j.angielski, historia

Lidia Ratajczyk                  wychowawca klasy VIII A, matematyka, 

Renata Walkowiak            wychowawca klasy VIII B , j. angielski,  technika, bibliotekarz

Tomasz Gendera              wychowanie fizyczne

Remigiusz Niezgódka     informatyka

Beata Sokołowska             język niemiecki,

Maria Kuc                              język polski IV, VI

Halina Kostecka                  chemia

Henryk Nawrot                  fizyka

Magdalena Jankowska     język angielski, nauczyciel wspomagający

Danuta Kasprowicz           język polski VII

Dorota Liphardt                 religia

Anna Jagła                           wychowawca świetlicy szkolnej,

Kamila Serafińska              wychowawca świetlicy szkolnej

Gabriela Wojtucka            wychowawca świetlicy szkolnej

Maria Łyskawińska            bibliotekarz

Sylwia Wachowiak            pedagog szkolny

Aleksandra Antos              psycholog szkolny

Anna Michałek                  rewalidant

Aneta Rogacka                 tyflopedagog

Archiwum wiadomości