kalendarz roku szkolnego 2018/2019

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO    2018-2019

 

Termin:

Wydarzenia:

03 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

15 września

Ostateczny termin składania wniosków o stypendia naukowe i socjalne

19 września

Spotkania z rodzicami. 17.30 – zebranie ogólne, 18.00 – zebrania klasowe.

21-22 września

Akcja: „Sprzątanie Świata”.

28 września

Święto Szkoły, pasowanie na pierwszoklasistę.

30 września- 06 październik

Wymiana polsko- hiszpańska

01 października

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas trzecich gimnazjum oraz uczniów klas ósmych zobowiązani są złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą wyboru języka obcego nowożytnego

07 -12 października

Wymiana polsko-niemiecka

15 października

Termin, do którego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mającego podstawę do ubiegania się o dostosowanie warunków i formy egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 8-klasisty, powinni przedstawić dyrektorowi szkoły odpowiednią dokumentację

02 listopada

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych, opieka w świetlicy zapewniona

14 listopada

Konsultacje z rodzicami.

30 listopada

Podanie przez wychowawców uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz ocen proponowanych

19 grudnia

Podanie przez wychowawców uczniom i rodzicom informacji o ocenach przewidywanych

21 grudnia

Wigilia szkolna i klasowe

24 grudnia – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

09 styczna

Zebrania z rodzicami

14 stycznia – 27 stycznia

Ferie zimowe

25 styczeń     - Zakończenie pierwszego półrocza

20 luty

Promocja szkoły „Drzwi otwarte”

20 marca

Konsultacje dla rodziców, zebranie z rodzicami klas * oraz III gimnazjalnych, omówienie procedur egzaminów

10-12 kwietnia

Egzaminy gimnazjalne, dni wolne od zajęć dydaktycznych, zapewniona opieka w świetlicy

15-17 kwietnia

Egzaminy 8-klasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych, zapewniona opieka w świetlicy

18-23 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

2 maja

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych , odpracowany Festynem Rodzinnym 25.05

Brak zapewnienia opieki świetlicy.

10 maja

Podanie przez wychowawców uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz ocen proponowanych

25 maja

Festyn Rodzinny

5czerwca

Podanie przez wychowawców uczniom i rodzicom ocen przewidywanych

12 czerwca

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

17 czerwca

Pożegnanie uczniów klas gimnazjalnych

18 czerwca

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zapewniona opieka w świetlicy.

Pożegnanie uczniów klas ósmych

21 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24 czerwca – 31 sierpnia     -       Wakacje

ZS Daszewice

Zespół Szkół w Daszewicach

ul. Szkolna 16 Daszewice 61-160
 
61 8939 913

Archiwum wiadomości