Welcome to SP Daszewice   Click to listen highlighted text! Welcome to SP Daszewice Powered By GSpeech

kalendarz roku szkolnego 2022/2023

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO    2022-2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Data

Wydarzenie

1 WRZEŚNIA

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Do 15 WRZEŚNIA

Składanie do gminy wniosków na stypendia socjalne

21 i 22 WRZEŚNIA (środa i czwartek)

Zebrania wychowawców z rodzicami

Do 30 WRZEŚNIA

Składanie do gminy wniosków na stypendia naukowe i sportowe.

Do 30 WRZEŚNIA

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas ósmych zobowiązani są złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą wyboru języka obcego nowożytnego. (załącznik 3a, wychowawcy przekażą na zebraniu 21.09)

14 PAŹDZIERNIKA (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (opieka świetlicy szkolnej)

1 LISTOPADA (wtorek)

Dzień wolny

11 LISTOPADA (piątek)

Dzień wolny

Do 22 GRUDNIA

Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych w klasach 4-8 oraz podanie ocen proponowanych z przedmiotów a także nieodpowiednich i nagannych ocen z zachowania.

22 GRUDNIA

Wigilie klasowe

23 – 31 GRUDNIA

Zimowa przerwa świąteczna

6 STYCZNIA (piątek)

Święto Trzech Króli (dzień wolny)

16 STYCZNIA

Powiadomienie o przewidywanych śródrocznych ocenach z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania.

23 STYCZNIA

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej za I półrocze

25 STYCZNIA (środa)

26 STYCZNIA (czwartek)

Zebrania z rodzicami

27 STYCZNIA

Koniec I półrocza

 

30 STYCZNIA- 12 LUTEGO

Ferie zimowe

06 – 11 KWIETNIA

Wiosenna przerwa świąteczna

1 MAJA (poniedziałek)

Święto Pracy (dzień wolny)

2 MAJA (wtorek)

Dzień wolny (dzień odpracowany festynem, nie ma świetlicy)

3 MAJA (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)

4 i 5 MAJA (czwartek i piątek)

Dzień wolny (opieka świetlicy)

MAJ

Zebranie z rodzicami

19 MAJA

Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych w klasach 4-8 oraz podanie ocen proponowanych z przedmiotów a także nieodpowiednich i nagannych ocen z zachowania.

23-25 MAJA

Egzamin Ósmoklasisty

9 CZERWCA (piątek)

Dzień wolny (opieka świetlicy)

Do 12 CZERWCA

Powiadomienie o przewidywanych rocznych ocenach z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania

19 CZERWCA

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

21 CZERWCA (środa)

Pożegnanie Klas Ósmych

22 CZERWCA (czwartek)

Dzień wolny (opieka świetlicy)

23 CZERWCA (piątek)

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

24 CZERWCA – 31 SIERPNIA

Ferie letnie

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
– dni opiekuńczo-wychowawcze - dyżury nauczycieli, opieka świetlicy:

31 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)

4 i 5 MAJA (czwartek i piątek)

23, 24, 25 MAJA (wtorek, środa, czwartek) – EGZAMIN 8-KLASISTY

9 CZERWCA (piątek)

22 CZERWCA (czwartek)

 

 

 

 

Archiwum wiadomości

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech