kalendarz roku szkolnego 2020/2021

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO    2020-2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Termin:

Wydarzenia:

01 września

Rozpoczęcie roku szkolnego

15 i 16 września

Spotkania z rodzicami

Wrzesień

Akcja: „Sprzątanie Świata”

14 października

Dzień Edukacji Narodowej. (Dzień wolny od zajęć edukacyjnych i dydaktycznych, czynna świetlica szkolna)

16 października

Pasowanie uczniów klasy I

20 - 23 października

Konsultacje dla rodziców

2 listopada

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych i dydaktycznych, czynna świetlica szkolna

9-10 grudnia

Konsultacje dla rodziców

18 grudnia

Wystawienie przez nauczycieli ocen proponowanych oraz podanie informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych

21 grudnia

Podanie przez wychowawców uczniom i rodzicom informacji o ocenach proponowanych

22 grudnia

Wigilie klasowe

23-31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

4-5 stycznia

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych i dydaktycznych, czynna świetlica szkolna

15 styczeń

Wystawienie przez nauczycieli ocen przewidywanych

18 stycznia

Podanie przez wychowawców uczniom i rodzicom ocen przewidywanych.

27-28 stycznia

Wywiadówki

29 stycznia

Zakończenie I semestru

 

15 - 28 luty

Ferie zimowe

10 marca

Dzień otwarty szkoły

24 marca

Konsultacje dla rodziców

1-6 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna.

19 maja

Wystawienie przez nauczycieli zagrożeń oceną niedostateczną oraz ocen proponowanych

21 maja

Podanie przez wychowawców uczniom i rodzicom ocen proponowanych

25-27 maja

Egzamin ósmoklasisty

4 czerwca

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych i dydaktycznych, czynna świetlica szkolna

11 czerwca

Wystawienie przez nauczycieli ocen przewidywanych

14 czerwca

Podanie przez wychowawców uczniom i rodzicom ocen przewidywanych.

22 czerwca

Pożegnanie klas ósmych

24 czerwca

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych i dydaktycznych, czynna świetlica szkolna

25 czerwca

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

Archiwum wiadomości