kalendarz roku szkolnego 2019/2020

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO    2019-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Termin:

Wydarzenia:

02 września

Rozpoczęcie roku szkolnego, 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

18 września

Spotkania z rodzicami. 17.30 – zebranie ogólne, 18.00 – zebrania klasowe.

20 września

Akcja: „Sprzątanie Świata”.

27 września

Święto Szkoły, pasowanie na pierwszoklasistę.

11 października

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, czynna świetlica szkolna

14 października

Dzień Edukacji Narodowej. (Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, czynna świetlica szkolna)

31 października

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. (opieka świetlicowa)

8 listopada

Apel z okazji Święta Niepodległości.

20 listopada

Konsultacje z rodzicami.

do 18 grudnia

Wystawienie przez nauczycieli proponowanych ocen semestralnych oraz zagrożeń oceną niedostateczną.

do 20 grudnia

Podanie przez wychowawców projektu ocen klasyfikacyjnych oraz zagrożeń oceną niedostateczną (karty ocen)

20 grudnia

Wigilia szkolna i klasowe.

23 grudnia – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna.

2 i 3 stycznia

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. (opieka świetlicowa)

do 10 stycznia

Wystawienie przez nauczycieli ocen przewidywanych

do 13 stycznia

Podanie przez wychowawców kart ocen semestralnych

22 stycznia

Zebrania z rodzicami.

styczeń

Dzień Babci i Dziadka

24 stycznia

Zakończenie półrocza

27 stycznia – 9 lutego

Ferie zimowe

 4 marca

Promocja szkoły – „drzwi otwarte”

18 marca

Konsultacje dla rodziców, zebranie w klasie VIII

9 - 14 kwietnia

Wiosenna Przerwa Świąteczna

do 20 maja

Wystawienie ocen proponowanych oraz zagrożeń oceną niedostateczną.

do 22 maja

Podanie informacji o zagrożeniach oraz projektu ocen klasyfikacyjnych.
do 10 czerwca

Wystawienie ocen przewidywanych.

do 15 czerwca

Podanie uczniom i rodzicom kart ocen klasyfikacyjnych.

16-18 czerwca

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Egzamin Ósmoklasisty

23 czerwca

Pożegnanie klasy VIII

25 czerwca

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (opieka świetlicy)

26 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 27czerwca-31 sierpnia

 Wakacje

Archiwum wiadomości