Dzień Patrona i Pasowanie Na Ucznia I Klasy 2017/18

W dniu 29 września 2017r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Patrona, połączone z uroczystością Pasowania Pierwszoklasistów. Po wprowadzeniu na halę sportową pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna. Swoją obecnością zaszczycili nas goście honorowi – Kawalerowie Orderu Uśmiechu – pani Barbara Grochal, pan Edmund Oses i pan Włodzimierz Marciniak. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele środowiska lokalnego: pani Anna Balcerek-Kałek – kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu w UM w Mosinie, ks. proboszcz Jan Ciesiółka, współorganizatorka kolejnych edycji naszego autorskiego Międzygminnego Konkursu „Obycie Umila Życie” pani Barbara Surma, szefowa Koła Emerytów i Rencistów pani Mirosława Żelazko oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły – panie Leokadia Skrzypczak, Teresa Barć i Halina Jóźwiak.

Po przemówieniach gości nastąpiła niezwykle uroczysta chwila. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie pani Dyrektor Katarzyna Skrzypczak dokonała pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach. Pani Anna Balcerek-Kałek wręczyła dzieciom legitymacje, a ks. proboszcz – pamiątkowe dyplomy. Ukoronowaniem pasowania było wręczenie pierwszakom upominków, które ufundowali rodzice. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Na koniec zaproszeni goście oraz pierwszoklasiści wraz z rodzicami i wychowawczynią – panią Kamilą Pietrzak udali się na słodki poczęstunek.

Pani Dyrektor serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym rodzicom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.

                                                                                                                                                                             Anna Skrzypczak

 

Archiwum wiadomości